یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

ی ی ی: ی ی یی

 

ی ѐ ی

 

ی ی : ی یی ی ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی

 

 

  

:  Ԑ

 

:   Ԑ Ӂ

 


ی ی ی

 

ی ѐ ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی


ی
[ی
]
 

ی ی یϡ  ی ی ی ی ی یԘ .

 

ѐ  ی

" ی ی . یی ͐ ی ی ی ی ی.  ی ی یی یΡ ی" ی

یی ی ی ی

ی ی ( 1963  یی) ی ی ی ی ی ی یی ی.  ی

 

14 2002 یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی : "ی ی ی ی ϡ " ی ی ی."

 

گنجهاي پنهان: يك نمايشگاه هنري براي هزاره هاي بعدي

 

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

 

ی یی ǘ ی ی

 

یی ی

 

ی یی ј јی ییј

 

ی   ی ی ی

 

ی -  ی (ی ی ی)

ی ی ی

 

ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

ǁ ی ی ی

 

یی ی ی

 

ی ی ی: ی ی یی

 

ی ѐ ی

 

ی ی : ی یی ی ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

ی ی ی ی 2006  ی

 

 

  

:  Ԑ

 

:   Ԑ Ӂ

 


ی ی ی

 

یی ی

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

ی ѐ ی

 

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

ادعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

ی ی

ی

ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی

 

یی ی

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

 

یی ی

 

ی ی

 

- ѐ یی

 

 

یی ی

 

ی یی :

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی

 

ی ی

 


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .  

 

یی ی


 

یی ی

 

ی ی ی

 

ǁ ی ی ی ی

 

یی ی ی

 

 

 

ی یی ی:
 

26 Ӂ ی ی یی. ی ی ی .     یی ی یی یی. ی .  ϐی ی   ϐی ی ј .

12 ی ی ی ی ی ی . 

یҡ ǘ ǘ ی ی یӡ ی ی ی ی یی ی

ی ӡ ...   ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی Әیی ی ی ی ... 

 

یی ی

 

 

ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی .  ی ی یی Ӂ ی ی   ی ی ی ی .

 

یی ی

 

یی ی ی ی ی ی یی ѐ ϐی ی , ی  یی ی ی یی ی ی یی ی .  ی ی ی    یی ی .  ی یی ی   ی , ی Ԙ ...

9 Ӂ ѐ ی. ϐ ی ی ی ی یی ی .  ی ی ی ی ی ی .

 

 

ی ی ϐ ѐ

 

ی ی .  : , ی ی ی ی ی.

ی یی ی ی .  ی ی ی ی 1390 یی ی ی ǘی юی ρ . ی ی یی ϐ ی . ی ی Ԙ ی () ی یی ѐ ی .

 

 

ی ی یی یی .    ی ی (ی ی ی ی) ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی Әیی ی ی ی ...

ی یی .  ی .  ی ی ی ی ی ی .  یی ی ی ی ...

 

 

یی ی یی . ی ی ی 22 Ӂ ی یی ی ی یǡ   Ԙ ی ی ی ی . ی ی . یی Ԑ یی ϐی یی . یǘ ی ی .

ی یی ی ی ی .  ی ی ی ی یی .   ی . ј ییی یی .  یی یی ј ی.

 

 

 

ی ی. ی . ی یی ǘی ی ی .  ی ی یی ی ی یی ی. ی ی ی یی ی ی ی .

 

 

 

 

ی ی ی ی, ی یی   ی ی.

 

 

یی ی ی јیی ی ی ی. ی 15 ǘی юی ρ ی ی ی ی ی   .

 

ی ѐ Ϙ ییی

 

ی ی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی .

 

ی ی , ی ی ی یی ی یی ی.

 

 

 

 

 

 

ی ی 捘 ی ی ی .

 

 

 

 

ی ی ی .

 

 

ی ی ی ی.

ی یی یی یی ی ی"

 

ی ییی ی ی ی ی ی ی ی "ی ی". ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی .

 

 

 

ϐی ی ی ی یی ی .

 

 

 

 

ی ی ی ی ی ی ی , ی ی ی.

 

 

ی ی

 

ی ی ی ی ی , ی .

 

 

ی ǐیѐ

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی () ی ی .

 

 

 

 

ی ی  یی ی ی ی ی .  یی ی ی ی ی ی .

 

 

ی ی ی ی ی.

 

 

ی ی ی ی 捘ی ی یی ی ی ی.

 

 

 

ی ی ی ی ی   ی ی ی .

 

 

ی ی ی   ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ژ ی .

 

 

 

ژی ی ی ی .  ی یی ǁ ژی .

 

 

 

ی ی ی ی یی ی ی ی .

 

 

 

 

ی ی ییی ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی ژ ی ی ی یی ی ی  .

 

 

یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .

.

 

 

ی    ی ǘ ی ی ی . ی ی .   یی   ی .

 

Eve & Pineapple

 

ی ی   ی. ی ی ی .   ی ی ی.

.

 

 

 

 

ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی ی . ی ی ی ی ǘ . ی ی .   ی " " ی .

 

 

 

 

ی ǎ ی یی ی ی ǎ . ی ی ی ی .  ی ی یی (ی) ی  ǎی ی (ǘ) ی ی ی ی.  ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ǎ ی ی ی ی .

 

 

 

یی ی . ی ی یی یی.

 

 

 

ی ȍ ی ییی ѐ یی ی ی. ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی .  ی ی ی . ی ی ی ی .

 

 

Ԙ ی ی ԍی ی .   ی 掘  ی ی ژ . Ԙ ی ی Ԙ ی ی .

 

 

 

 

ی ی .

 

 

ی یی ی .   یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی .  ی ѐی Ԙی ی ی . ی ی ی. ی ی ی 掘 ی ی.  ی ی ی ی ییی ,یی ,ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی یی یϿ   ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی.

 

ی ی یی ی ݘ ی . ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی  ی.

 

 

ی ی ی Ș ی یی. ی ی ی ی.

 

 

 ی ی Ԙ ی  ی. ی .  ی ی ی . , ی ی ی ی .

 

 

  ѐ ی ی ی ی .

ی یی ی ی یی  ј .  ی .

 

 

 

ی , ی یی ی 2500 ی ϐی . ی ی .

 

 

 

ی Ԙ ی ی ی ی ییی ی ی . یی یی یی ی . 26 Ӂѡ ј ی ی ی Ԙ ی ی ی .

 

 

ǐэ ی ѐ 26 Ӂ ј . 28 Ӂ ی. ی ی ی ی .  یی ی ی ی ی ی 24 ϐ ی .  ی یی ی ی ی Ԙ یی. ی ی ی ی .

 

:  ی ی . ی ی ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ییی . ϐی یی ی.  ی ی یی Ϻ یی ی ј ی . ی ی ϐی .     


یی ی

ی ی   ی

 

9 Ӂ ѐ ی . ϐ ی ی ی ی یی ی .  ی ی  , ی ی  ی. ی ی .    10 Ӂ ی ѐ ی ی : ی   ی ی ی. ʘ ی ǘ ی. ی Θ ی ی ی. ی ی ی ی ی.  ی ی

 

 

 

Ӂ Ԑ ی, ی ی ی. ی ی یی ی ی ی . ی ی ی  ی ی ی ی ..

ی یی ی ی ی یی . یی ی ی ی . ی ی . 

ی ی Ӂی ی. ی   ی. ی ی ی ی ی .

Ӂ ѐ ǐیѐ ј ی یی ی. یی ی   ی.   یی یی.

 

 

ی ی ی ی  ی ی ی . ی ی ی ی.  ی ی

ی ی ی.  ی ی ی ϐی ی .

یѐ ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ѐ ی ی јی .  ی ی ǘ ی ی . ی ی

 

 

 

ϐی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی. ی   ی ی ǘ یی ییی  ی ѐ ی ی ʐی ی ی یی ی ی.  ی ی

ی ی ی ی ی ی ѐی ѐ ی Ϙ ی. ی ѐ ی Ϙ ی ی ی ی   Ӂ یی .

ی ی ی . ی ی ی ی ی یی   ,ی Ϙ . ی یی . ی ی یی یی ی. یی .  ی  ی  ی   یی .

Ș  ј ی.  یی ی Ϙ ی ی.

ی ی , ی ی ی ی . ی ی

 

 

Ӂ ی ی   Ϙ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʐی Ϙ ی . ی ی

ی ی ی ی .   یی ی. ی ی ی ژی ی.

14 Ӂ ی ی ی . ǁ .  ی ی. ی ǁ  ی ی   ی, ی ییی   ی ی ژی .

 

 

 

ی ی ј ی.     ی یی ی ی ی .  ǘی ی  ی ی ی ی . . ی ی ی .  ی ی

 

 

16 Ӂ یی(ǘ ) ی , ی ی ϡ ژی . ی ی. ی ی ی ی .  ј ی.

17 Ӂ Ԙ ی . ی ی .

18 Ӂ ی ی- ی ی. ی یی  یی. ی یی.

  ی. ی ی ی ֍ ی . 

یی ی ی ی یی ی . ی ی

 

 

 

ی ی ǁ .

 

20 Ӂ ی ی ی یی ی یی.   ی ی ی ی ј ی.   ی ی

 

 

ی ی ѐ ی . . ی ϐی .   ǁ ی ϐی ی ژی .

 

 

ی ی ی ی.  ی ی 捘ی یی یی ی ی ی.  ی ی

 

 

ی ی ی .  ی ی

 

 

ی ی ی .

 

22 Ӂ ی ی ی ی .

 

 

24 Ӂ ی ی ی ی ی ی. ی ی .   ی ی ی .

 

 

 

ی ی   ی ی.  ی ی .

 

 

 

یی ی ی .  ی ی

 

 

یی ی ی ی ی ی ی.  ی ی ی ی .  ی ی ژ .  ی ی . ی ی ی ی .  ی ی

 

 

ی Ԙ ی ی ی ی ییی ی ی . یی یی یی ی . 26 Ӂѡ ј ی ی ی Ԙ ی ی ی .

 

 

ǐэ ی ѐ 26 Ӂ ј . 28 Ӂ ی. ی ی ی ی .  یی ی ی ی ی ی 24 ϐ ی .  ی یی ی ی ی Ԙ یی. ی ی ی ی .  ی ی